საღებავის ნელი შრობის პრობლემა და ქაღალდის დასტაში ანაბეჭდიდან საღებავის მომდევნო ფურცელზე გადასვლა

ტექნოლოგიური რეკომენდაციები

საღებავის ნელი შრობა და ქაღალდის დასტაში ანაბეჭდიდან საღებავის გადასვლა მომდევნო ფურცელზე

 

Print Media Academy-ს
კოლექტივი